Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Vragen en antwoorden

Waarom maakt Sensoa een campagne voor homomannen over virale lading?

De voorbije jaren zijn nieuwe inzichten gegroeid over de hoeveelheid virus in het bloed bij mensen met hiv. Vroegere studies toonden aan dat mensen met een recente hiv-infectie een erg hoge virale lading hebben. Zij geven in hoge mate hiv door. Recenter werd aangetoond dat hiv-positieve personen wiens virale lading ondetecteerbaar is, geen hiv doorgeven aan hun sekspartners.

Deze nieuwe inzichten zijn relevant voor alle homo’s, positief en negatief. Het delen van relevante actuele informatie over seksuele gezondheid is één van de werkopdrachten van Sensoa.

Waarom ontwikkelt Sensoa deze campagne nu, en niet eerder?

Helemaal nieuw is dit thema niet voor Sensoa. Een hoge virale lading bij recente besmetting kwam al aan bod in de campagnes “Wat na een risico?” en “Live Positive” (2010). Ook op deze website kon je over virale lading al informatie terugvinden. Net zoals op de website Levenmethiv.be.

Inmiddels is er voldoende wetenschappelijk bewijs over hoge besmettelijkheid bij een recente hiv-infectie en zeer lage besmettelijkheid bij een hiv-behandeling. De Hoge Gezondheidsraad van België formuleerde een advies over het weglaten van condooms onder bepaalde voorwaarden bij koppels met een positieve en een negatieve partner. 

Virale lading is ingewikkeld. Is het niet beter dat een arts dit uitlegt aan iemand, in plaats van ze op posters te zetten?

De informatie over virale lading is inderdaad complex. Toch is ze relevant voor alle homomannen, positief of niet. Sensoa is er van overtuigd dat homomannen in staat zijn om hiermee gezonde keuzes te maken. Het advies om de informatie te bespreken met een arts weerklinkt meermaals in de campagne. Informatie (en interpretaties) over virale lading circuleert sowieso in homomedia, online en in print, en onder homo’s onderling. Sensoa biedt betrouwbare informatie.

Waarom informeert Sensoa over ondetecteerbare virale lading?

Mensen met hiv ervaren ook onder homo’s vaak negatieve en afwijzende reacties. Soms duikt in die context de term ‘serofobie’ op: onredelijke angst en/of afkeer van hiv-positieve personen door hiv-negatieve personen. Een correcte inschatting van risico’s en kennis over leven met hiv kunnen die angst doen verminderen of verdwijnen.

Stigma is de belangrijkste reden waarom mensen met hiv hun positieve status voor zich houden. Door correct te informeren over (leven met) hiv, hopen we dat de stigmatisering van mensen met hiv vermindert.

Vindt Sensoa condoomgebruik niet meer belangrijk?

Uiteraard blijft condoomgebruik centraal staan in de preventieboodschap van Sensoa. Condooms blijven de beste methode om infecties met hiv en soa’s te voorkomen. Toch is preventie meer dan condooms alleen. Sensoa omarmt de notie van ‘combinatiepreventie’ en meent dat een combinatie van gedrag (veilig vrijen, condoomgebruik) en biomedische aspecten (testen, hiv-medicatie) noodzakelijk is om nieuwe hiv-infecties te voorkomen.

Als iedereen die hiv-medicatie neemt ondetecteerbaar wordt, moeten dan niet alle mensen met hiv medicatie krijgen?

Behandeling in functie van preventie van nieuwe hiv-infecties– (treatment as prevention), wordt steeds vaker overwogen. Op dit ogenblik wordt in België, en in de meeste andere landen, het opstarten van hiv-medicatie geadviseerd wanneer de weerstand van iemand met hiv aanzienlijk verminderd is. In België worden mensen met hiv behandeld wanneer hun weerstand gedaald is tot 350 à 500 CD4-cellen per kubieke millimeter bloed. 

Onder meer in het Verenigd Koninkrijk krijgen alle hiv-positieven de kans om met hiv-remmers te starten, los van het aantal CD4-cellen of virale lading. Motivatie voor dit beleid is zowel het individuele voordeel van de persoon –de weerstand wordt niet aangetast, wat een betere prognose geeft op langere termijn– als het collectieve voordeel van meer personen die ondetecteerbaar zijn en hun virus niet kunnen doorgeven. Sensoa is er een sterk voorstander van om deze mogelijkheid ook in België aan te bieden.